Јуче одржана Изборна скупштина СОРТ-а!Јуче је у зборници школе одржана Изборна скупштина Синдикалне организације радника "Техноарт Београд" школа за машинство и уметничке занате. Имајући у виду значај ове скупштине било је потребно да што више чланова узме учешће.

Са задовољством можемо да констатујемо да се то и догодило. Скупштини је присуствовало тридесетшест чланова.

На скупштини је био следећи дневни ред:

• Разматрање извештаја о раду Извршног одбора;

• Разматрање извештаја о раду Надзорног одбора;

• Програм рада и план прихода и расхода за текућу годину;

• Избор председника, Извршног одбора и Надзорног одбора; и

• Разно.

Најпре је Бобан Марић поднео извештај о раду ИО, уз образложење појединости везаних за активности у вези заштите школских објеката на Копаонику.

Затим је Милан Ђуровић поднео извештај НО, који је једногласно усвојен.

Пошто је предложено да се мандат председнику, члановима ИО и члановима НО продужи на још две године, а других прелога није било, приступило се јавном гласању. Једногласно је донета одлука како је и предложено.


Приложенa документa

Одлука о сазивању Изборне скупштине
Извештај о раду ИО за 2009. годину
Извештај о раду НО за 2009. годину
Одлука о избору председника
Одлука о избору чланова ИО и НО