Учланите се

ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО БИТИ НАШ ЧЛАН

 

* Зато што смо удружени у једини еснафски синдикат просветних радника, па немамо проблем сукоба интересних група који имају грански синдикати;

* Зато што смо оснoвани ради заштите права и унапређивања професионалних интереса својих чланова код:

• Политике запошљавања и сигурности рада,

• Давања бесплатне правне помоћи и заступања у заштити права из рада и по основу рада,

• Остваривања права на услове и заштиту на раду утврђених Законом и Колективним уговором,

• Заштити права када привремено или трајно престане потреба за његовим радом због техничко – технолошких, организационих и власничких промена,

• Стамбене политике,

• Социјалног осигурања,

• Политике унапређивања услова рада, специјализације, усавршавања и слично,

• Политике стварања адекватних социјално – економских услова за несметано, квалитетно и професионално обављање радних обавеза,

• Коришћења помоћи из синдикалних фондова,

• Помоћ у остваривању слобода и права у синдикалном организовању и деловању, и

• У другим допуштеним случајевима;

* Зато што имамо једну лепу традицију заједничког дружења на спортским сусретима и излетима које редовно организујемо;

* Зато што ...


 Приложенa документa

Приступница