Извештај СОРТ-а о Копаонику!На седници Школског одбора одржаној половином децембра прошле године председник наше синдикалне организације поднео је извештај о активностима синдиката од новембра 2006. године до данас, а по питању предузетих мера у циљу заштите права Школе над непокретностима на Копаонику. Извештај је био у електронском облику уз коришћење ЛЦД пројектора. Идентичан садржај извештаја можете погледати овде.

Акценат у извештају стављен је на Уговоре које је Школа потписала што са "Домом ученика средњих школа Београд", што са "Колубаром". Наиме Уговор са Домом одавно је истекао, а Уговор са Колубаром није испоштован.

Досадашњи највећи успех у овој борби свакако је поново враћање уписа Школе у катастру и земљишним књигама као неоспорног власника свих објеката осим великог дома "Машинац". Наиме 2004. године Дом је покушао да се он упише у земљишним књигама у катастру Рашка, али је наш синдикат пуким случајем сазнао за ту ујдурму у којој су учествовали директор Мираш Томовић и Управни одбор Дома и спречио их у томе.

Наравно да на томе нећемо стати. Преостаје нам борба за повратак великог дома "Машинац" и 10 апартмана из Уговора са "Колубаром".


 Приложенa документa

Извештај СОРТ-а о Копаонику
Уговор о куповини објеката на Копаонику из 1966.
Уговор са СИЗ-ом и Домом из 1990.
Уговор са Колубаром из 1991.
Поседовни лист из 1976. и Копија плана из 1986.
Поседовни лист са почетка 2004.
Поседовни лист и промена носиоца права
Решење комисије и препис ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ 219 из 2008.